Filmy wykonywane z powietrza zawsze budzą ciekawość i wyobraźnię. Obraz świata oglądanego z góry uzmysławia nam nieodkryte bogactwo kształtów, barw i warstw, których na co dzień nie jesteśmy w stanie dostrzec. Krajobraz naturalny, architektura, fragmenty miast, wielkie budowle i konstrukcje, a także wydarzenia społeczne i zbiorowiska ludzkie uchwycone w kadr wykonany z powietrza wprowadzają dodatkową głębię, dodają kontekst i budują na nowo magię skojarzeń.

Filmy lotnicze wykorzystywane są do celów: reklamowych, promocyjnych,  dokumentacyjnych, projektowych (wizualizacja przedsięwzięć inwestycyjnych), handlowych (oferty inwestycyjne terenów i sprzedaży nieruchomości)  i  inwentaryzacyjnych. Ponadto pozwalają znakomicie przedstawić walory przyrodnicze i architektoniczne terenów, którymi pragnie się zainteresować inwestorów. Używane są do nadzoru nad kolejnymi etapami budowy,  pomagają ocenić postęp robót,  a także ułatwiają kontrolę zgodności prowadzonych prac z harmonogramem.

Dysponujemy sprzętem wysokiej jakości, umożliwiającym wykonywanie zapisu w technologii HD. W podstawowej opcji klient otrzymuje od nas najlepsze materiały, które zarejestrowała nasza kamera podczas lotu. W wersji rozszerzonej istnieje możliwość obróbki materiału w postaci ciekawie zmontowanego filmu. Cena zależna jest od czasu pracy, ilości wykonanego materiału oraz w wersji rozszerzonej – nakładu pracy w postprodukcji i ustalana jest indywidualnie po konsultacji z klientem.

Każdej realizacji poświęcamy tyle czasu i energii ile wymaga tego każde zlecone zadanie. Rozwijając nasz warsztat nieustannie uzupełniamy go o najnowsze zdobycze techniki dzięki czemu nasza oferta staje się coraz bogatsza.